1 2 3 4 5 6

Sulu Baca Filtresi Çalışma Sistemi

Sulu baca filtreleri


Dumansız kokusuz baca filtresi, sulu baca filtresi fiyatları sulu baca filtre şirketleri ve Elektrostatik baca filtresi firmaları arasında kendisini kanıtlayan Tekinoks Elektrostatik baca filtresi ve sulu baca filtreleri alanında gelişen teknolojiyi hızla yakalamaktadır.


Kirli dumanın su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi; işletmeleri dumandan, kokudan, isten ve de yangından kurtararak temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlüyor. sulu baca filtresi doğaya zarar veren atık gazların ve yağın temizlenmesini sağlar. baca filtre sisteminin içerisindeki su sayesinde özel maddaeler aracılığı ile yüksek basınç oluşturarak atık gazlarla çarpışılması sağlanır, gazda bulunan toksik maddelerin çözünerek doğaya salınımı engellenir.

Duman gazı yıkama ve sulu baca filtreleme sistemleri, baca filitreleri özellikle kömür veya fueloil gibi kükürt oranı yüksek olan yakıtlar kullanılan kazanların, bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunabilecek kül, kurum, vb. partiküller ile çevre sağlığına zararlı kükürtdioksidin tutulması ve ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla, kazan duman gazı, kapasite ve sıcaklığına uygun özelliklerde bir aspiratör vasıtasıyla emilerek yıkayıcılı klasik siklona verilmektedir. Siklon girişinde ve içinde gerekli yerlere yerleştirilen düzenekler ile duman gazları içine su püskürtülmekte, böylece küçük taneciklerin birleşmesi ve ıslanarak ağırlaşması sağlanarak siklon tutma verimi arttırılmakta, aynı zamanda duman gazları içindeki kükürt dioksidin yıkanarak ayrılması sağlanmaktadır. Siklonda yıkama ve santrifüj etkisi ile çökertilen kurumlar baca filtreleri su ile birlikte siklon altındaki bunkerden bir boru ile kanalizasyona veya tesiste mevcut su arıtma sistemine verilmektedir. Gaz yıkama sistemleri, atık gazın ve içerisinde bulunan kirleticilerin karakteristikleri dikkate alınarak her sistem için özel olarak tasarlanıp imal edilirler.Baca Filtreleri